home_hover home mail_hover mail-small_hover mail-small mail activities_hover activities cancel check_hover check chevron clock close_hover close comment days edit_hover edit-small edit external_hover external facebook_hover facebook information_hover information link_hover link logout_hover logout mute_hover mute pause_hover pause plus radiocheck report_hover report reporters_hover reporters search share-bottom share-right sponsors_hover sponsors supporters_hover supporters-small supporters tag-right_hover tag-right twitter_hover twitter updates_hover updates user_hover user volume

Ubuntu : ik ben omdat wij zijn.

In de zomervakantie ga ik voor de derde keer naar Kenia als World Teacher. Met enorm veel enthousiasme kijk ik uit naar deze reis. Het mogen deelnemen aan dit project biedt niet alleen voor de leerkrachten en leerlingen in Kenia ontwikkelingskansen, maar zeker ook voor mijzelf.

Voor Edukans ga ik met een groep PABO studenten, leerkrachten en schoolleiders uit Nederland en Finland een soort collegiale consultatie doen. We gaan workshops geven, samen lessen voorbereiden, lessen bekijken, werkvormen aanbieden, feedback geven. Door in gesprek te gaan met de docenten en schoolleiders in Kenia, ondersteunen we hen in de dagelijkse onderwijspraktijk. Aan de andere kant wil ik ook van hen leren hoe zij b.v. de ouders betrekken bij het onderwijs aan hun kind.

Onderwijs, de kans van ons leven !